dimarts, 25 d’octubre de 2016

Dimarts 25

Avui he donat als nois i noies els papers informatius de la sortida de la setmana de la neu.La inscripció es fa a l'administració de l'escola a partir del 7 de novembre de manera presencial, no per rebut bancari.

Demà hi ha vaga d'estudiants, els alumnes de 1r i 2n ESO són encara massa petits per anar a una manifestació, penso jo, així que , en principi, es farà classe amb tota normalitat.Tot i així sou els pares els que heu d'autoritzar que no vinguin a l'escola i el motiu.


divendres, 21 d’octubre de 2016

Divendres 21

Avui he informat als nois i noies de les notes de la pre-avaluació. Ja saben qui porta tot bé i qui porta alguna/es assignatures malament.

ÉS UNA NOTA ORIENTATIVA, NOMÉS ÉS PER VEURE COM VAN I PER COMENÇAR A RECTIFICAR ABANS DE LA PRIMERA AVALUACIÓ.

Jo els hi he dit que estic content amb la seva actitud, però que alguns han d'estudiar més, està més atents a la classe i treballar més a casa.

La setmana que ve ja tenen més controls, treballs,..Aquells que no han anat bé tenen l'oportunitat de començar a recuperar.


dimecres, 19 d’octubre de 2016

Dimecres 19

Ahir vaig entregar als alumnes un control de socials per signar.També tenen un full d'autoavaluació de socials que han d'omplir i després han de signar ells i els pares.

També tenen les notes de matemàtiques a la plataforma alexia.dissabte, 15 d’octubre de 2016

Dissabte 15

Aquest curs serà molt important treballar tot tipus de capacitats.
Aquest primer trimestre a l'assignatura de religió estic incidint molt en saber buscar informació a les xarxes, saber montar un Power Point, saber treballar en grup, repartir feines, exposar en públic,...
Ja fa dues setmanes que els nois i noies haurien de dedicar un temps a casa per buscar informació sobre les necessitats dels nens dels països pobres. Per tant han de tenir accés a internet, un pen-drive per posar la informació i les imatges i estones a l'ordinador per navegar i informar-se.
I el més important és que se n'adonin que , encara no sé exercicis concrets escrits a la llibreta, també s'han de fer i fer bé.

dimarts, 11 d’octubre de 2016

Dimarts 10

Avui entregaré un control de català per signar a casa.Tot just són els primers controls.No cal dramatitzar si no han sortit bé, però sí reflexionar sobre que han fet malament i que han de fer per millorar.A més totes les activitats dels controls les havíem fet a classe , treballat i corregit.
divendres, 7 d’octubre de 2016

Divendres 7

La setmana que ve els nois i noies tenen molts controls.Els caps d setmana que se'ls hi acumula feina han de saber organitzar-se el temps i no deixar-ho tot per l'últim dia.

A més , hi han assignatures com religió, que no tenen gaires controls però que se'ls demana de tant en tant feina de buscar informació. Concretament tenen feina per al divendres vinent del treball que estem fent de les diferències entre 1r món i 3r mòn.

Aquest curs insistirem molt en aprendre a buscar coses per internet.No es tracta de copiar i enganxar el primer que em trobi. Si no aprendre a buscar el que em demanen i que jo sigui capaç d'entendre-ho per després saber explicar a la resta de companys.
Hauran de tenir un pen-drive propi per poder portar a l'ecola.

divendres, 30 de setembre de 2016

Divendres 30 de novembre

Avui he entregat als alumnes un dictat que s'ha de signar i s'han de corregir les errades que hagin fet en un full d'ortografia que comencen avui.

També  he detectat que més de la meitat dels alumnes no havien fet una petita activitat de 10 minuts de català que havien de fer a casa des de dimecres.Com era la primera vegada no he posat nota a l'agenda, però ja els he avisat que si no fan la feina , no poden practicar conceptes i estratègies que després han de demostrar que han assimilat.